První zelené práce a postřiková sezona v plném proudu

První zelené práce a postřiková sezona v plném proudu

Na přelomu dubna a května nám teploty šplhají pravidelně k 20 °C i více a noci jsou teplejší. Vinice se naplno probouzejí a každým dnem rostou více a více. V tomto období začíná vinohradníkovi naplno kolotoč sezoních prací.

Jednou z prvních zelených prací je čištění kmínků a podlom. Než objasníme každou operaci, je nutné zmínit, že zelené práce jsou činnosti na vinici, které se provádí na keřích a většina z nich nelze provádět mechanizovaně, nýbrž ručně. Proto jsou velmi pracné a časově náročné. Ale teď už k daným operacím.

Jako první nastává ve vinici čištění kmínků. Jak již jsme se minulosti zmiňovali, příroda se probouzí a pupeny na keři raší ze všech stran. Kmínek je část keře, kde je pro vinaře nežádoucí, aby keř obrostl, proto se začišťuje v bylinné fázi, než zdřevnatí a tím se zabraňuje narušení celistvosti keře a vstupu patogenů do keře. Jako jedna z mála operací se dá provádět mechanizovaně pomocí otáčivých kartáčů připevněných k traktoru. My operaci provádíme stále po staru, kdy se pomocí ruky strhnou vyrašené výhony od vrchní části keře tzv. hlavy až k zemi.

Na čištění kmínků navazuje další operace a tou je podlom. Podlom se někdy provádí současně s čištěním kmínků, záleží na vinohradníkovi. Podlom je operace, která lze provádět pouze ručně, jelikož je velmi choulostivá a mechanizací by se keř poškodil natolik, že by se zničila úroda již v zárodku. Na konci kmínku se nachází tzv. hlava. Je to část keře odkud se vyvazuje jednoleté dřevo, které je daný rok plodící a také obrůstá mnoha pupeny ve výhony. Než výhony zdřevnatí, se pročistí a vylámou se (proto podlom), aby keř nebyl přetížen. Podlomem se reguluje násada hroznů v daném roce a připravuje se další jednoleté dřevo pro zimní řez a vyvázání v dalším roce, proto je to velmi důležitá práce. Špatným provedením lze zničit či velmi snížit úrodu v aktuálním roce, ale i v roce příštím, jelikož kompletním očištěním hlav zničíme možnost vytvoření jednoletého dřeva, jak již bylo zmiňováno.

V minulém článku jsme se zmiňovali o preventivním prvním chemickém ošetření vinice. Na to navazují již pravidelné výjezdy rosičem, abychom vinici chránili proti patogenům. Mezi nejčastěji se vyskytující patogeny jsou padlí révové (lidově oidium) a plíseň révová (lidově peronospora). Tyto dvě houbové choroby dokáží zcela zničit nejen úrodu, ale vážně poškodit révové keře pro další roky. Jako každá houba má ráda teplo a vlhko. Jakmile začnou teploty pravidelně přesahovat 10 °C i v nočních hodinách a do toho občas zaprší, tyto choroby se začnou ihned vyskytovat na listech i květech či později plodech. Všichni vinaři proto chrání své vinice pravidelným i preventivním ošetřováním, aby zabránili výskytu těch nemocích na jejich milovaném vinohradě a ochránili tak svou obživu, svou radost.

Vaši vnuci.

Phone: +420 725 745 620
Provozovna: Biskoupky 13, 664 91
Sídlo: Horní 759/7, Brno 639 00