Biskoupky a okolí

Náš penzion je umístěný v obci Biskoupky, které jsou také rodištěm básníka Vitězslava Nezvala.
Pro milovníky přírody a turistiky leží náš penzion v blízkosti nádherné přírodní krajiny tvořenou přírodním parkem Střední Pojihlaví a také dvěmi přírodními rezervacemi – Biskoupská hadcová step a Biskoupský kopec. V blízkosti je také pozůstatek hradu ze 13. století postavený řádem templařských rytířů, nazýváný Templštejn o kterém se mluví jako o hradu, který nebyl nikdy dobyt.

Historie Biskoupek:
Biskoupky_Brno_venkov_znakObec Biskoupky se 174 obyvateli se rozkládá na 582 ha na levém břehu řeky Jihlavy asi osm kilometrů západně od města Ivančice.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131 ( pod názvem Biscupici) a do roku 1533 byly Biskoupky lénem pánů z Lipé.
Biskoupky tvoří obdelníkovou náves, zakončenou panským dvorem (na východě). Do roku 1893 byly Biskoupky přiškoleny do Řeznovic. Toho samého roku vystavěla obec za 9 000 zlatých jednotřídní školu. Na škole mimo jiné působil i do roku 1903 otec nejznámnějšího rodáka Biskoupek, spisovatele a básníka Vitězslava Nezvala, Bohumil Nezval. V roce 2011 získaly Biskoupky oficiálně obecní znak, jehož je autorem M. Fajtl.

Mezi pamětihodnosti obce náleží:

  •  Kaple svatého Petra a Pavla z roku 1840
  • Smírčí kámen ze 17. století
  • Pomník památce padlých z 1. světové války
Pěší turistika
Pro milovníky přírody nabízí místní okolí rozmanité prostředí, pro pěší turistiku, místní stezky tak nabízí turistický okruh ve Středním Pojihlaví, který vás provede místními přírodními rezervacemi, přes dvě fascinující skalní vyhlídky až k mohutné zříceníně hradu Templštejn.
Přírodní rezervace:
Biskoupská hadcová step – je přírodní památkou od roku 1979, leží v nadmořské výšce 228 – 270 m. n. m. Důvodem ochrany je skalnatá stepní stráň se vzácným rostlinstvem.
Biskoupský kopec – se nachází v nadmořské výšce 382 – 387 m. n. m. mezi obcemi Senorady a Biskoupky. Je tvořena několika oddělenými plochami teplomilných stepních společenstev a vytváří jedinečné přírodní panorama s neobvyklým klidem. Jsou zde k dispozici také informační tabule a posezení.
Templštejn – Nad pravým břehem řeky Jihlavy se nachází zřícenina hradu Templštejn, který svou rozlohou patřil k nejrozsáhlejším středověkým hradům na Moravě. Hrad byl vybudován rytíři řádu Templářů na sklonku 13. století. V současnosti jsou dochovány zbytky paláce, část plášťového opevnění, brána a zbytky studny. Další podrobnosti lze zjistit z informačního panelu před hradem.
Cykloturistika
Pro milovníky turistiky na kolech se nabízí mnoho turistických i cyklistických tras, které nabízí tématickou poznávací pouť po celém Pojihlaví, okolních obcí a řadou významných bodů.
Nejznámější jsou tyto tři cyklostezky:

Templářská cyklostezka – 39 km, modré značení
(Oslavany – Ketkovice – Senorady – Biskoupky – Templštýn – Hrubšice – Řeznovice – Ivančice, Alexovice – Ivančice, Letkovice – Oslavany)
– Templářská cyklostezka nabízí putování kolem zřícenin hradů na řekách Oslavě a Jihlavě za pivem Templář. Obkružuje bližší západní okolí Oslavan a vede převážně po polních a lesních cestách nebo silnicích III. tř. Překonává kouzelné údolí řeky Oslavy pod hradem Levnovem u Senoradského mlýna a provází v délce mnoha kilometrů hlubokým údolím řeky Jihlavy od zřícenin hradu Templštejna až do míst, kde se krajina opět rozšiřuje ze skal a svahů do polních rovin.
 Energetická cyklostezka – 48 km, bílé značení
(Zámek Oslavany – Nová Ves – Senorady – Mohelno – přehradní hráz Mohelenské přehrady – Mohelenská hadcová step – Dukovany – IC Elektrárny Dukovany – hráz Dalešické přehrady – IC PVE Dalešice – Kramolín – rozhledna Babylon – Mohelno)
– Energetická cyklostezka je exkurzí od historie do současnosti energetiky přes dvě přehrady na řece Jihlavě, seznamující s energií vodní, tepelnou či jadernou. Na trase se setkáme s muzeem hornictví a energetiky s exponáty připomínající první tepelnou elektrárnu na Moravě z roku 1913, dále s rozhlednou Babylon a přes přečerpávací vodní elektrárnu na Dalešické přehradě až k Jaderné elektrárně Dukovany a jejímu zajímavému infocentru.
 Pivovarská cyklostezka – 54 km, zelené značení
(Oslavany – Čučice – Senoradský mlýn – Senorady (- Mohelno – Kramolín – Dalešice – Dukovany – Mohelno – Lhánice -) Biskoupky – Nová Ves – Oslavany)
– Pivovarská cyklostezka vede z oslavanského zámeckého pivovaru do pivovaru filmových Postřižin v Dalešicích. Patří mezi členitější a vede převážně po lesních cestách. Kopíruje průběh hubokých údolí řek Oslavy a Jihlavy, která musí cyklista opakovaně překonávat. Přesto jej trasa dovede do nad očekávávní romantických míst, skrytých všem kteří zdejší krajinu míjejí pouze po silnicích.

Comments are closed