Vyvazování tažňů a mulčování

Vyvazování tažňů a mulčování

Na sklonku zimy se teploty zvyšují a začínají připomínat jaro. Pro nás vinaře to znamená jediné a to připravit vinici do kondice před jejím rašením. Po zimním řezu nastává vyvazování plodícího dřeva k vodícímu drátu. Tento úkon se dělá z jednoho prostého důvodu, aby zelená plocha celého keře byla rovnoměrně rozprostřena a vinaři se dobře obhospodařovala po celý rok, ať už pravidelnými postřiky proti škůdcům a chorobám, ale také aby hrozny byli umístěny v souvislém pásu. Také z hlediska vzdušnosti celého keře a tím ochrany proti houbovým chorobám, je to velmi důležitá operace. Díky tomu všechny vinice mají kulturně pěstitelský tvar a vypadají jednotně po celém světě.

Je několik způsobů jak vinný keř vyvazovat. V našem vinařství volíme formu mírného oblouku, aby se živiny z kořenů dokázali rovnoměrně rozdělit po celé délce plodícího dřeva. Díky tomu vinný keř je schopen vyživit všechny hrozny stejnou měrou.

Další operací, kterou ve vinici před počátkem jejího vlastního růstu je mulčování dřeva ze zimního řezu. A co to mulčování vlastně je? Mulčování se myslí drcení ostříhaného dřeva na drobné kousky. Pokud jsou keře ve vinici zdravé a dřevo není napadeno žádnou nemocí, může si vinař tuhle operaci dovolit a navíc z mulčovaného dřeva vrátit část živin zpět do vinice. A jak na to? Při zimním řezu ostřihané dřevo klademe do souměrného pasu do meziřadí, které je osázeno trávou. Jakmile nastane období začátku jara vyjedeme s našim traktorem do vinice, za který zapojíme mulčovač a pojezdem v meziřadí dřevo podrtíme. Vlivem rozkladu podrceného dřeva se během roku z něj pozvolna uvolňují živiny, které v předchozím roku keř do tohoto dřeva vložil. Je však nutné, aby keře byli ve stoprocentní kondici a netrpěli žádnou nemocí, jelikož podrcením dřeva by se mohla nemoc ve vinici více rozšířit.

My již máme pro tento rok vázání i mulčování splněno a nezbývá, než počkat až nám vinice ukáže své zelené výhonky, abychom o ni mohli nadále pečovat.

S pozdravem vaši vnuci.

Phone: +420 725 745 620
Provozovna: Biskoupky 13, 664 91
Sídlo: Horní 759/7, Brno 639 00